View current weather.

Memories Timeline

View the Timeline

Guestbook

  1. Thành thật chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu hương linh Ông VÕ CÔNG MINH sớm siêu thăng về bên cỏi Phật.

    Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Sign the Guestbook, Light a Candle

Sign the Guestbook