Pushpavati Barot

pushpavati barot

ૐ ભુર્ભુવસ્વઃ તત્સ વિતુર વરેનિયમ ભર્ગોદેવસ્ય ઘી મહી ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત

It is with a heavy heart we say goodbye to an amazing, charismatic woman Pusphavati Barot. She was a wonderful daughter, devoted wife, nurturing mother, a loving grandmother and amazing great grandmother.

She was predeceased by her parents, her husband Husmuklal Barot, two brothers and her daughter Roopa Inamdar.

She is survived through her three children Kishor, Upendra, and Jayshree. Her eight grandchildren Ronak, Prerna, Bhavin, Darshan, Amrita, Palak, Vivek, Varun and 11 great grandchildren.

She had many amazing qualities and characteristics, her brilliant mind, her confidence, her devotion to God, but what stood out the most was her love for her family. She loved and cherished her family and went above and beyond to care for them. She was always willing to help and unconditionally loved everyone.

She was a devout Hindu who was extremely knowledgeable and sought to enlighten others through her faith in God. She trusted in Him truly and believed that He would always lay the right path. Even in her last breath, she took his name and put her soul in His hands.

There will be a funeral service at Wages & Sons Funeral Home from 11 am-1 pm on Saturday November 12th, 2022.

Services

Funeral Service: November 12, 2022 11:00 am - 1:00 pm

Wages & Sons Gwinnett Chapel
1031 Lawrenceville Hwy.
Lawrenceville, GA 30046

770-277-4550

View current weather.

Memories Timeline

Guestbook

 1. CandleImageJai Ambe, Om Shanti
  We will miss our MotiMummy unconditional love and every smiling face. I can still recall her laugh and all the pleasant memory we cherish. She was guiding mentor to our whole family. And eldest and most respected. We will miss her religious teaching and advise.
  May her soul rest in peace and always shower us all with her blessings.
  Om Shanti Shanti Shanti…

  Arvind, Krishna, Samir, Rajul, Vishal, Jyoti and all grand childrens.

 2. CandleImageOur dear Motimummy! We will miss you best hugs and kisses, your warm smiling face, and always remember how you made us laugh with your anecdotes, feel special in your presence. You are watching over your loved ones now, and back with Motapappa and Rupaben again…our hearts are broken now but will heal through fond memories of you over the years! JaiAmbe, AumShanti

 3. CandleImageJMBE

  *Ever smiling face with few wrinkles we will always remember, who is few of lucky ones to see 5 generations in lifetime.
  *Always be grateful to get encouragement and support to guide us for betterment.
  *Physically separated now but will stay within our hearts and mind as always.
  *Staying blessed, keep faith and ???? pray
  *Just cherish and celebrate the life of our beloved Pujya Bhabhi Baa who’s deliciously indescribable magic that can’t be analyzed or replicated.
  Just to be together in thoughts and prayers.

 4. CandleImageJay Ambe
  May her soul rest in peace and always shower us with her blessings.
  Bhabhi we will miss you lot.

  Om Shanti Shanti Shanti…

 5. CandleImageJai ambe , bhagvan ne prathna karu chhu k tamara atma ne shanti aape,
  Baa ,bahu dukh thai chhe k hu tamne last time joi na saki,baa hu tamara ma mari baa ne joti hati ,tame mane hamesha dikri ne jam j rakhi chhe, we all miss you

 6. Pujya Pushpaben,

  Tamara Atma ne parmatmaa khub Shanti aape tevi mari prarthna ????????????

  Jhamak, Deepak Kumar, Gopal – Daksha, Kishor, Bharat Kumar, Poonam ane sarve ne Bhagwan aaghaat sahan karvani shakti aape????

  Tu j Mari khabar leti hati samayantare have te pan anant nee vaat pakdi…jevi Hari ni icchha ????????

  Mara pranaam ane aashirwaad ????????????????

  Tari motiben,

  Aanandi ~ Kalol

 7. CandleImageOur Heartfelt condolence for the loss of pushpa foiji.We pray your faith will give you strength.
  Om Shanti????????????

  Hinaben Rao
  Jaimin Rao
  Zarna Rao & Family
  Kalol

 8. Jay Ambe

  May our beloved Pushpa Ba attain sadgati????????
  She has set very high standards of leading life in a honorable way against many odds. Caring and loving deeply for family members and everyone around her always.we shall continue to inspire from her life’s journey.
  Prayers for her departed kind soul. ????????

  Rajendra & Usha Brahmbhatt
  Vismay & Krishna Brahmbhatt

 9. We are going to Miss our Foiba. I will never forget her unconditional love and smile all the time.

  Bakulbhai, Nilaben , ketaki, jagdish, Milan,Monica,Krishna, Suman Kumar , nanu, Asmita and all kids.

  Jai swaminarayan.

 10. Day by day, we will let go of this loss, but we will never let go of your love…..

  OM SHANTI ????????????????????????????????????

 11. CandleImageJaiAmbe ????????????
  It is with deep sadness and heavy heart saying Goodbye to MotiMummy. She was an ever smiling and loving soul, who touched so many lives, spread her Joy of Life and Love for people around her…both in India, then in London and here in Atlanta, where the community got to experience her affection and joy of Life. We cherish the time and her beautiful memory????We lovingly send our love, prayers to our dear brothers , sisters and their extended families. ????️???? JaiAmbe.

 12. CandleImageJai Ambe ????????

  Such an awesome, loving and warm person Ba was. Feel lucky to have met her. Heartfelt condolences on such a loss. Bhagwaan ne prathna amari ke Ba ni aatma ne shanti male ????????????

 13. CandleImagePushpaba was an exceptional woman, her smile was priceless.
  She was helpful for everyone, her wisdom lives further on.
  May her soul rest in peace. ????️????

  YASHUMATIBEN K RAO
  HARIHAR K RAO
  JAGDISH K RAO
  BINDUBEN H RAO
  KOMALBEN J RAO
  PRANAV J RAO
  NIDHI J RAO

 14. CandleImageજેમના સાનિધ્ય માં સદાય માતૃ વાત્સલ્ય નો અનુભવ થયો એવા પૂજનીય,પવિત્ર,પ્રેમાળ ફોઈબા ના આત્મા ને પ્રભુ એના શરણ માં વિશ્રામ આપે,એમની હૂંફ બધા પામ્યા એમ પરમાત્મા ની હુંફાળી ગોદ માં શીતળતા મળે એવી પરમ કૃપાળુ પરમેશ્વર ને ભારે હૃદય થી પ્રાર્થના.???? ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ ????????????????


Sign the Guestbook, Light a Candle

 1. CandleImage
 2. CandleImage
 3. CandleImage
 4. CandleImage
 5. CandleImage
 6. CandleImage
 7. CandleImage
 8. CandleImage